Nejčastější otázky

 

Logopedie není jen o správné výslovnosti jednotlivých hlásek. Jejím cílem je také rozvoj porozumění řeči, slovní zásoby, gramatické stránky řeči a schopnosti vyjádřit se. 

Abychom u dětí rozvíjely schopnost dobře komunikovat, je třeba se věnovat celkovému rozvoji jejich osobnosti. Podporovat dovednosti a schopnosti v různých oblastech vývoje, jako je např. sluchové a zrakové vnímání, protože i ty pomáhají podněcovat správný vývoj řeči. 


Jak poznám, že moje dítě potřebuje pomoc logopeda?

U každého dítěte je třeba hodnotit situaci individuálně. Naše doporučení je však jednoznačné! Pokud máte pochybnosti, vyhledejte pomoc pediatra či logopeda a zkonzultujte s ním úroveň řeči Vašeho dítěte. 

Obecně však můžete vycházet z následujících bodů. Vývoj řeči neprobíhá běžným způsobem, pokud dítě: 

  1. ve 3 letech nemluví
  2. ve 4 letech komunikuje tak, že mu nejde rozumět a dělá gramaticky chyby. Má potíže s výslovností hlásek V, F, K, G, CH, Ť, Ď, Ň, případně tvoří některé hlásky nesprávným způsobem (př. mezi zuby, v krku). 
  3. mezi 4. - 5. rokem má potíže s výslovností sykavek Č, Š, Ž, C, S, Z a s hláskami T, D, N, L. 
  4. v 5 letech nevyslovuje správně hlásky R, Ř. 
  5. nemluví plynule (zadrhává se, koktá). 
Co můžeme udělat proto, aby dítě mluvilo správně a nemuselo chodit na logopedii?

Přirozený rozvoj komunikace podporujete u dětí již od narození, ale ne vždy to jako rodič však můžete stoprocentně ovlivnit. Vývoj řeči ovlivňuje mnoho faktorů.

Již u miminek rozvíjíme mluvidla při kojení, které má významný vliv na vývoj řeči. Je však také velmi důležité, aby se dítě již od 6. měsíce se učilo kousat, žvýkat a polykat stravu. Těmito dovednostmi dítě procvičuje velmi důležité pohyby jazyka. U dětí starších pak pohyblivost procvičujeme pomocí motorických cviků jazyka a mluvidel. Přirozeně pak děti procvičují mluvidla při cumlání bonbonů, žvýkání žvýkačky, lízání zmrzliny, vcucnutím špaget, apod. 

Podstatné však je věnovat se dětem a již od mala zábavnou a hravou formou procvičovat nejen hrubou a jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, ale také další oblasti vedoucí k celkovému rozvoji dítěte. Nápomocná Vám bude naše nabídka pomůcek a her, které prošly naší praxí. Denně je používáme, osvědčily se nám a neváháme je doporučit i Vašim dětem, aby podpořily jejich správný rozvoj v mnoha oblastech. 

Co všechno u dětí podpořit, abychom zajistili jejich správný vývoj a tím i odpovídající rozvoj řeči, se dozvíte v odpovědi na následující otázku.Co můžu očekávat, že budeme na logopedii procvičovat?
 

V oblasti řeči samotné dbáme především na to, aby děti správně rozuměly, získávaly jazykový cit (přirozeně přejímaly gramatiku), dokázaly vyjádřit obsah svých myšlenek, měly dostatečně bohatou zásobu slov a správně vyslovovaly hlásky

K tomu potřebujeme dobře fungující podporu dalších oblastí vývoje dítěte. Jsou to pohybové dovednosti, pod kterými si můžeme představit rozvoj motoriky celého těla (pohyblivost celého těla a koordinace pohybu), jemné motoriky (úchopové schopnosti ruky a prstů, manipulace s drobnými předměty) a především motoriky mluvidel (pohyblivost jazyka a rtů, orientace v ústech, svalové napětí mluvidel). V oblasti motoriky mluvidel jsou velmi přínosná dechová cvičení a artikulační cvičení. Velkou pozornost je třeba věnovat také rozvoji všech smyslů, zejména sluchu, zraku a hmatu. Neobejdeme se bez dobře rozvinutých rozumových a poznávacích schopností, mezi které patří myšlení, pozornost i paměť. Podporujeme logické myšlení, všeobecný přehled, orientaci v prostoru i čase, matematické představy.Jak často se máme logopedickým cvičením věnovat?

Často a krátce. Přihlédněte k věku dítěte - čím mladší dítě, tím kratší čas. Tak akorát, aby udržel pozornost a spolupracoval. Časté a krátké cvičení Vás odmění v podobě pokroku daleko dříve, než dlouhé cvičení jedou za týden.

Vy své dítě znáte nejlépe. Nepřetěžujte jej, najděte si čas, kdy je nejvíc svěží, vystihněte jeho dobré rozpoložení, vhodně dítě motivujte a především procvičujte hravě!Jak na to, aby děti logopedie bavila?

Zapojte logopedii do běžného dne. Osvojování správné výslovnosti nové hlásky jistě patří do klidného prostředí a vyžaduje plné soustředění Při takových cvičeních děti stále motivujte a oceňujte i jeho malé úspěchy. Ale je-li Vaším cílem rozvíjet slovní zásobu, schopnost vyjádřit se, nebo zapojovat nově osvojenou hlásku do běžné řeči, pak můžete procvičovat na různých místech a v různých situacích - třeba během cestování, procházky, nebo při různých denních činnostech. Hledejte možnosti, jak úkoly obměnit a přitom procvičit, co je smyslem úkolu. Dbejte na to, aby obtížnost byla pro děti zvládnutelná. Opakujte to, co je dětem známé a postupně je seznamujte se novým. Využijte k procvičení také různé pomůcky a hry, které Vám budou nápomocné. Inspirací Vám může být naše nabídka pomůcek a her, která navíc obsahuje tipy, jak s jejich pomocí rozvíjet různé oblasti. Pamatujte, jak k logopedii přistupujete vy, tak k ní budu přistupovat i děti.Jak často se na logopedii dochází?

V ideálním případě je vhodné navštěvovat logopedickou terapii každých 14 dní. Logoped Vám ukáže a navede Vás, co a jak procvičovat. lavní úlohu však sehráváte vy. Je třeba zadané úkoly doma pravidelně procvičovat. Pravidelnost návštěv se může lišit dle náročnosti diagnózy a dle možností logopeda.